Prozdrowotne zachowania pielęgniarki oddziału zabiegowego w profilaktyce chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 lutego 2020 Off Przez administrator

Wstęp……….. 3

Rozdział 1
Budowa i typowe schorzenia kręgosłupa

1.1. Odmiany bólu kręgosłupa i ich pochodzenie ………..4
1.2. Objawy choroby zwyrodnieniowej ………..10
1.3. Leczenie i opieka pielęgniarska w przypadku zwyrodnień kręgosłupa ………..12
1.4. Profilaktyka choroby zwyrodnieniowej ………..18
1.5. Zachowania zdrowotne……….. 20

Rozdział 2
Metodologia badań własnych

2.1. Cel i zakres badań ………..23
2.2. Problemy i hipotezy badawcze……….. 23
2.3. Zmienne i ich wskaźniki ………..25
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….. 25
2.5. Charakterystyka badanej grupy ………..27

Rozdział 3
Wyniki badań własnych

3.1. Świadomość źródeł bólu ………..34
3.2. Reakcje pacjentów na działania profilaktyczne ………..39
3.3. Ocena wiedzy pielęgniarek w zakresie profilaktyki bólu kręgosłupa……….. 46
3.4. Nastawienie pacjentów do profilaktyki ………..51

Zakończenie……….. 54
Bibliografia ………..55
Wykaz rysunków……….. 58
Wykaz tabel ………..58
Wykaz wykresów……….. 59
Ankieta ………..61

Oceń