Przegląd badań laboratoryjnych wykorzystywanych w diagnostyce, monitorowaniu oraz w ocenie powikłań cukrzycy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 czerwca 2020 0 Przez administrator

1. Wstęp …………4

2. Stany hipoglikemiczne …………6

3. Stany hiperglikemiczne
3.1 Regulacja metabolizmu węglowodanów …………9
3.2 Badania stosowane w diagnostyce cukrzycy …………9
3.2.1 Badanie poziomu glukozy we krwi na czczo …………10
3.2.1.1 Metody enzymatyczne …………10
3.2.1.2 Metoda orto-toluidynowa (metoda kondensacyjna, metoda Hultmana) …………12
3.2.1.3 Metoda Nelsona – Somogyi (metoda redukcyjna) …………12
3.3 Badania stosowane do rozpoznawania cukrzycy – testy obciążeniowe …………13
3.3.1 Doustny test tolerancji glukozy – DTTG …………13
3.3.1.1 Cukrzyca ciężarnych …………14
3.3.2 Próba dożylnego obciążenia glukozą …………17
3.3.3 Test z tolbutamidem …………18

4. Badania stosowane przy monitoringu stanów hiperglikemicznych

4.1 Oznaczenie stężenia glukozy w moczu – glukozuria ………… 22
4.1.1 Próba Benedicta …………23
4.1.2 Oznaczenie cukrów metodą kolorymetryczną …………23
4.1.3 Oznaczenie cukrów metodą potencjometryczną …………24
4.2 Retrospektywna ocena glikemii – glikacja białek ………… 24
4.2.1 Oznaczenie glikowanej hemoglobiny – HbA1c …………26
4.2.1.1 Metoda kolorymetryczna …………27
4.2.2 Oznaczenie stężenia fruktozaminy …………27
4.3 C-peptyd oraz Insulina …………28
4.3.1 Oznaczenie C-peptydu …………28
4.3.2 Test tolerancji insuliny …………29
4.3.3 Oznaczanie insuliny metodą „klamry metabolicznej” ………… 29
4.4 Samokontrola pacjenta …………30
4.4.1 Metoda potencjometryczna …………30
4.4.2 Metoda reflektofotometryczna …………31
4.4.3 Metoda technologii biosensorycznej …………31

5. Ocena ostrych powikłań cukrzycy

5.1 Kwasica ketonowa …………34
5.1.1 Diagnostyka kwasicy ketonowej …………34
5.1.1.1 Oznaczanie ciał ketonowych we krwi i w moczu …………35
5.1.1.2 Oznaczenie mocznika w moczu …………36
5.1.1.3 Oznaczenie kreatyniny w moczu …………36
5.1.2 Monitorowanie kwasicy ketonowej …………37
5.2 Śpiączka hipermolalna …………39
5.2.1 Diagnostyka śpiączki hipermolalnej …………39
5.3 Kwasica mleczanowa …………40

6. Ocena przewlekłych powikłań cukrzycy

6.1 Mikroangiopatia …………41
6.1.1 Retinopatia …………41
6.1.2 Nefropatia …………43
6.1.2.1 Mikroalbuminuria …………44
6.1.2.2 Albuminuria …………48
6.1.3 Neuropatia …………49
6.2 Makroangiopatia …………50
6.2.1 Choroby naczyń wieńcowych i kończyn dolnych …………50
6.2.2 Choroba Niedokrwienna Serca (ChNS) …………51
6.2.2.1 Nadciśnienie tętnicze …………52
6.2.2.2 Miażdżyca …………53

Podsumowanie …………58
Piśmiennictwo …………59
Wykaz skrótów …………65
Wykaz tabel …………68
Wykaz rycin …………69

Oceń