Przejscie zakladu pracy na innego pracodawce. 4.34/5 (38)

Wstęp

Rozdzial 1.
Pojecie zakladu pracy i jego przejscia

1.1. Pojecie zakladu pracy i jego czesci
1.2. Podstawa prawna przejscia zakladu pracy


Rozdzial 2.
Obowiazki pracodawcy w zwiazku z przejsciem zakladu pracy

2.1. Procedura powiadomienia o przejsciu zakladu pracy
2.2. Tresc informacji o przejsciu zakladu pracy


Rozdzial 3.
Sytuacja prawna pracowników

3.1. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prace
3.2. Pracownicy zatrudnieni na innej podstawie niz umowa o prace


Rozdzial 4.
Ochrona pracowników na wypadek upadlosci pracodawcy oraz odpowiedzialnosc pracodawcy

4.1. Pojecie upadlosci
4.2. Ochrona pracowników na skutek upadlosci pracodawcy
4.3. Zasady odpowiedzialnosci dotychczasowego i nowego pracodawcy wobec przejetych pracowników
4.4. Ograniczenia odpowiedzialnosci nowego pracodawcy za zobowiazania powstale przed data przejscia


Zakończenie
Bibliografia
Orzecznictwo


Oceń