Przekształcenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi handlowe na przykładzie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółki Partnerskiej Lekarzy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 lutego 2020 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Pojęcie i zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

1.1 Istota prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
1.2 Rozliczanie przychodów i kosztów
1.3 Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach podatkowej księgi przychodów i rozchodów
1.4 Zdarzenia niepodlegające ujęciu w podatkowej księgi przychodów i rozchodów
1.5 Podsumowanie zapisów wykonanych w podatkowej księgi przychodów i rozchodów w danym miesiącu/roku

1.6 Prowadzenie ewidencji pomocniczych
1.6.1 Ewidencja środków trwałych
1.6.2 Ewidencja wyposażenia
1.6.3 Imienne karty przychodów pracowników
1.6.4 Ewidencja sprzedaży
1.7 Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów za pomocą komputera

Rozdział II
Pojęcie i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

2.1 Istota prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.2 Wymogi formalne dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.2.1 Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.2.2 Polityka rachunkowości
2.2.3 Elementy rachunkowości
2.3 Badanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych
2.4 Prowadzenie ksiąg rachunkowych za pomocą komputera

Rozdział III
Przekształcenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi handlowe na przykładzie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółki Partnerskiej Lekarzy

3.1 Charakterystyka badanego podmiotu
3.2 Przyczyny przekształcenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi handlowe
3.3 Inwentaryzacja
3.4 Wycena majątku
3.5 Zakładowy plan kont
3.6 Zasady wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
3.7 Sporządzenie bilansu otwarcia

Podsumowanie
Spis literatury
Spis aktów prawnych
Spis tabel
Spis załączników

Oceń