Przekształcenie podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów na ksiegi rachunkowe na przykładzie PPHU XYZ


Wstęp 4

Rozdzial I.
Zasady prowadzenia ewidencji w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów

1.1. Obowiazek prowadzenia i zalozenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów……….5
1.2. Budowa oraz sposób prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………7
1.3. Ewidencje i rejestry zwiazane z podatkowa księga przychodów i rozchodów………16
1.4. Zamkniecie podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów – spis z natury………19


Rozdzial II.
Ksiegi rachunkowe

2.1. Obowiazek zakladania i prowadzenia ksiag rachunkowych………23
2.2. Zasady prawidlowej rachunkowości………25
2.3. Urzadzenia ksiegowe i ich wykorzystanie………30
2.4. Otwarcie, prowadzenie i zamkniecie ksiag rachunkowych ………37
2.5. Inwentaryzacja………44
2.6. Plan kont………46
2.7. Sprawozdawczość finansowa………50


Rozdzial III.
Przekształcenie podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów na ksiegi rachunkowe na przykładzie PPHU XYZ

3.1. Ogólna charakterystyka działalności PPHU XYZ………66
3.2. Przyczyny przejscia z ksiegi przychodów i rozchodów na ksiegi rachunkowe………66
3.3. Inwentaryzacja i sporzadzenie inwentarza………67
3.4. Zakladowy plan kont ………68
3.5. Bilans otwarcia………76
3.6. Wpływ przeksztalcenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów na ksiegi rachunkowe na strukture organizacyjna i sposób zarządzania………77


Zakończenie………78
Spis literatury………79

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>