Przemiany męskości we współczesnym świecie 4.41/5 (22)


Wstęp……….1
Streszczenie……… 3
Abstract……… 3

Rozdział I.
Aspekty męskości

1. Męskość a biologia……… 5
2. Aspekt społeczno-kulturowy……… 7
3. Mężczyzna w wielkich religiach ………9
4. Męskość a kobiecość – podział ról na przestrzeni wieków……… 11

Rozdział II
Zjawisko kryzysu męskości

1. Kreacja idealnych wizerunków męskości……… 14
2. Postrzeganie własnego ciała ………16
3. Kosmetyka dla mężczyzn ………19
4. Operacje plastyczne ………20
5. Kultura fizyczna ………21
6. Konsumpcyjne podejście do życia……… 23
7. Hedonizm seksualny ………24

Rozdział III.
Męskość w dyskursie medialnym

1. Typy męskości ………27
2. Moda narzucona przez społeczeństwo ………30
3. Reklamy skierowane do mężczyzn……… 32
4. Męskie kino i seriale ………36
5. Sztuka dla mężczyzn ………38
6. Nacisk na zdrowe odżywianie ………40

Rozdział IV.
Metodologia badań

1. Przedmiot, cel i problemy badawcze……… 43
2. Metoda, technika i narzędzie badawcze……… 44
3. Organizacja i przebieg badań ………45

Rozdział V.
Prezentacja i analiza wyników badań

1. Charakterystyka respondentów ………47
2. Analiza wyników ………48
3. Podsumowanie wyników badań……… 63

Zakończenie ………68
Bibliografia ………70
Spis wykresów ………75
Aneks. Kwestionariusz ankiety……… 76

Oceń

Updated: 2 marca 2019 — 05:25