Przemoc fizyczna i psychiczna w szkole


Wstęp ………5

Rozdzial 1
Przemoc i agresja

1.1. Pojecie agresji……… 6
1.2. Rodzaje agresji………. 8
1.3. Przemoc ………. 9
1.4. Formy i rodzaje przemocy………. 10
1.5. Przyczyny przemocy w szkole………. 12
1.5.1. Objawy………. 13
1.5.2. Objawy fizyczne ………. 13
1.5.3. Objawy emocjonalne ………. 14
1.5.4. Objawy społeczne………. 15
1.6. Skutki przemocy ………. 15
1.7. Przemoc ze strony rówiesników………. 17
1.8. Przemoc ze strony nauczycieli………. 21
1.9. Charakterystyka ofiar przemocy w szkole………. 23
1.10. Charakterystyk sprawców przemocy w szkole ………. 25


Rozdzial 2
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan………. 27
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………. 28
2.3. Metody, techniki, narzedzia badawcze………. 29
2.4. Charakterystyka grupy badawczej ………. 31
2.5. Organizacja i przebieg badan………. 32


Rozdzial 3
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Struktura badanej grupy ze wzgledu na wiek, plec, miejsce zamieszkania, typ szkoly 33
3.2. Wystepowanie zjawiska przemocy na terenie szkoly………. 33
3.3. Jakie formy przemocy obserwowali uczniowie? ………. 35
3.4. Czestosc wystepowania przemocy na terenie szkoly ………. 37
3.5. Plec ofiar przemocy ………. 39
3.6. Ofiary przemocy………. 40
3.7. Przejawy przemocy doznane przez uczniów szkoly………. 41
3.8. Sprawcy przemocy ………. 43
3.9. Najczestsze miejsca przemocy na terenie szkoly………. 44
3.10. Reakcje nauczycieli na przejawy agresji ………. 45
3.11. Poczucie bezpieczenstwa w szkole ………. 46


Wnioski………. 49
Wykaz tabel, wykresów, rysunków………. 51
Bibliografia………. 51
Aneks………. 53


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>