Przemoc i agresja wśród młodzieży a środowisko szkolne(np gimnazjum)

 


Wstęp

Rozdzial I
Przemoc i agresja jako problem spoleczny

1.1.Zagadnienia wstepne (definicje/ Janusz Syrzykiewicz)
1.2.Przyczyny agresji i przemocy
1.3.Skutki agresji i przemocy
1.4.Wybrane sposoby przeciwdziałania przemocy i agresji


Rozdzial II
Srodowisko szkolne miejscem kształtowania czlowieka

2.1. Zagadnienia wprowadzajace
2.2. Funkcje i zadania szkoly
2.3. Wychowawcza rola szkoly
2.4. Szkola w procesię przeciwdziałania agresji i przemocy


Rozdzial III
Metodologia

3.1. Przedmiot badan
3.2. Cel badan
3.3. Problemy badawcze
3.4. Hipotezy badawcze
3.5. Zmienne i ich wskazniki
3.6. Metody, techniki i narzedzia badawcze
3.6.1. Metody badawcze
3.6.2. Techniki badawcze
3.6.3. Narzedzia badawcze
3.7. Grupa badawcza i teren badan
3.8. Zastosowane statystyki


Rozdzial IV
Analiza badan

4.1. Typ szkoly a zachowania agresywne i przemocowe
4.2. Plec a wystepowanie zachowan agresywnych i przemocowych w szkolach
4.3. Analiza zachowan agresywnych i ich rodzajów w badanej grupie
4.4. Podsumowanie i wnioski
4.4.1. Podsumowanie wyników badan


Zakończenie
Literatura
Spis wykresów
Spis tabel
Aneks Ankieta


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>