Przemoc w rodzinie w aspekcie prawnokarnym i kryminologicznym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 czerwca 2020 0 Przez administrator

Wstęp……….4

Rozdział I
Przemoc jako pojęcie teoretyczne

1.1. Definicja przemocy w rodzinie ……….6
1.2. Rodzaje przemocy ……….9
1.3. Formy przemocy ……….15
1.4. Fazy przemocy ……….17
1.5. Przemoc a agresja ……….19

Rozdział II
Regulacje prawne dotyczące przemocy w rodzinie w polskim prawie

2.1. Przestępstwo znęcania się w ujęciu prawno historycznym……….23
2.2. Kodeks karny (przestępstwo znęcania się – art. 207 k.k.)………. 30
2.3. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. ………. 33
2.4. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ……….38
2.5. Procedura ,,Niebieskiej Karty”……….44

Rozdział III
Przemoc i jej wpływ na funkcjonowanie rodziny.

3.1. Czynniki powodujące występowanie przemocy w rodzinie ……….58
3.2. Zespół dziecka maltretowanego……….63
3.3. Skutki przemocy w rodzinie……….67
3.4. Zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie……….73

Rozdział IV
Wpływ stosowania przemocy na funkcjonowanie rodziny.

4.1. Metodologia badań własnych ……….84
4.1.1. Cele badań ……….84
4.1.2. Przedmiot i zakres problematyki badań ……….85
4.1.3. Hipotezy badawcze ……….86
4.1.4. Określenie zmiennych oraz dobór wskaźników ……….88
4.1.5. Metody, techniki oraz narzędzia badawcze ……….89
4.2. Analiza badań własnych ……….91

Zakończenie……….114
Bibliografia ……….116
Streszczenie ……….121
Spis tabel ……….125
Spis wykresów ……….125
Aneks ……….126

Oceń