Przemoc w srodowisku szkolnym, uczniów szkól ponadgimnazjalnych w Radomsku


Wstęp

Rozdzial 1
Przemoc i agresja w szkole

1.1. Istota przemocy
1.2.Agresja jako źródłoprzemocy
1.3. Przyczyny wystepowania zjawiska
1.4. Formy wystepowania przemocy
1.5. Specyfika zjawiska przemocy w szkole
1.6. Rozpoznawanie zjawiska przemocy


Rozdzial 2
Przeciwdzialanie przemocy

2.1. Sposoby przeciwdziałania przemocy w szkolach
2.2. Prawne sposoby ochrony młodzieży przed agresorem
2.3. Dzialanie instytucji panstwowych i samorzadowych w zakresię przeciwdziałania przemocy w szkole
2.4. Rola organizacji pozarzadowych w przeciwdzialaniu przemocy w szkole


Rozdzial 3
Metodologia badan

3.1. Problem badawczy
3.2. Przedmiot badan
3.3. Jednostka analizy
3.4. Cel badan
3.5. Zalozenia badawcze
3.6. Metody i techniki badan
3.7. Teren badan


Rozdzial 4
Analiza badan

4.1. Przebieg badan i dobór próby badawczej
4.2. analiza badanej populacji
4.3. Analiza wyników badan ankietowych
4.4. Podsumowanie badan


Zakończenie
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>