Przemoc wobec dziecka na przykładzie rodzin patologicznych w mieście XYZ.

 


Wstęp

Rozdzial I
Rodzina jako środowisko rozwoju dziecka.

1.1 Rodzina jako podstawowa komórka spoleczenstwa.
1.2 Funkcje i znaczenie rodziny w kontekscie zycia społecznego.
1.3 Wpływ i rola rodziny na rozwój dziecka.
1.4 Relacje zachodzace miedzy rodzicem a dzieckiem.


Rozdzial II
Czynniki determinujace funkcjonowanie rodziny.

2.1 Wpływ srodowiska społecznego na system rodzinny podloze przemocy oraz jej przyczyny.
2.1.1 Stresory społeczne.
2.1.2 Stresory ekonomiczne.
2.2 Patologia w życiu rodzinnym.
2.3 Podstawowe róznice miedzy rodzina zdrowa a patologiczna.


Rozdzial III
Metodologia badan.

3.1 Cel i przedmiot badan.
3.2 Problemy badawcze.
3.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze.


Rozdzial IV
Źródła i konsekwencje przemocy wobec dziecka w świetle badan.

4.1 Przemoc – definicja pojecia
4.2 Charakterystyka przemocy.
4.3 Rodzaje przemocy.
4.3.1 Przemoc fizyczna
4.3.2 Przemoc psychiczna (emocjonalna).
4.3.3 Przemoc seksualna.
4.3.4 Zaniedbywanie.
4.4 Skutki stosowania przemocy.
4.5 Instytucje i ich rola w zwalczaniu przemocy.


Zakończenie.
Abstract.
Bibliografia.
Aneks.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>