Przeobrazenia spoleczno-gospodarcze Polski w latach 1989-2009 na tle przemian w Europie srodkowo-wschodniejWstęp……….. 4

Rozdzial I
Przemiany spoleczno-gospodarcze w Polsce w latach 1989-2009

1.1.Upadek systemu gospodarki centralnie sterowanej……….. 7
1.2. Wprowadzenie w zycie Planu Balcerowicza ………..13
1.3.Recesja transformacyjna w 1991 roku i powrót na sciezke wzrostu gospodarczego 1992-1993 ………..17
1.4. Lata 1994-2004 okres rosnacej stabilizacji makroekonomicznej ………..23
1.5. Rok 1999 rokiem czterech wielkich reform ustrojowo-administracyjnych……….. 30
1.6. Gospodarka Polski w Unii Europejskiej ………..34


Rozdzial II
Ocena rozwoju spoleczno-gospodarczego Polski w latach 1989-2009

2.1. Nauka i oswiata ………..37
2.3. Kultura, wypoczynek……….. 38
2.3. Dochód narodowy ………..39
2.4. Struktura tworzenia PKB……….. 41
2.5. Przemysl……….. 42
2.6 Dochody ludnosci ………..45
2.7. Bezrobocie. ………..47
2.8. Bezpieczenstwo publiczne ………..48


Rozdzial III
Transformacje spoleczno gospodarcze w krajach Europy srodkowo-wschodniej

3.1. Czechoslowacja (do roku 1992), Republika Czeska i Slowacja……….. 52
3.2. Wegry ………..56
3.3. Bulgaria, Rumunia i kraje bylej Jugoslawii ………..58
3.4. Kraje wchodzace do roku 1991 w sklad ZSRR ………..60
3.5. Polska punktem wyjscia przelomu……….. 64


Zakończenie ………..67
Bibliografia ………..69


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>