Przepisy prawne i administracyjne w zagospodarowaniu terenu – przemysl budowlany i ochrona srodowiska


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Ekologizacja planowania przestrzennego.

1.1. Geneza planowania przestrzennego………4
1.2. Zasada zrównowazonego rozwoju – podstawowa zasada planowania przestrzennego……….5
1.3. Ekologizacja przestrzeni……….6


Rozdzial 2.
Regulacja prawna procesu inwestycyjnego z punktu widzenia ochrony srodowiska……….8

2.1. Ochrona srodowiska na etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego……….10
2.2. Ochrona srodowiska na etapie lokalizowania inwestycji……….18
2.3. Ochrona srodowiska na etapie procesu budowlanego……….24
2.4.Wymagania ochrony srodowiska po zakonczeniu budowy……….27


Rozdzial 3.
Przemysl budowlany a ochrona srodowiska. Materialy budowlane – istota oddzialywania obiektu budowlanego na srodowisko. ………28

3.1. Drewno……….29
3.1.1. ANDREWEX – przyklad firmy przemyslu drzewnego……….36
3.1.2. Najnowszy produkt ANDREWEX’u………43
3.2. Piaskowiec………46
3.2.1. Van den Brink Polska – firma oferujaca silikaty………48
3.3. Azbest……….51
3.3.1. Azbest w polskim budownictwie………55
3.3.2. Zabezpieczanie azbestu – LAKMA SA………57


Zakończenie………59
Bibliografia………61

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>