Przepisy prawne i administracyjne w zagospodarowaniu terenu – przemysl budowlany i ochrona srodowiska Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

24 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział 1.
Ekologizacja planowania przestrzennego.

1.1. Geneza planowania przestrzennego………4
1.2. Zasada zrównowazonego rozwoju – podstawowa zasada planowania przestrzennego……….5
1.3. Ekologizacja przestrzeni……….6


Rozdział 2.
Regulacja prawna procesu inwestycyjnego z punktu widzenia ochrony srodowiska……….8

2.1. Ochrona srodowiska na etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego……….10
2.2. Ochrona srodowiska na etapie lokalizowania inwestycji……….18
2.3. Ochrona srodowiska na etapie procesu budowlanego……….24
2.4.Wymagania ochrony srodowiska po zakonczeniu budowy……….27


Rozdział 3.
Przemysl budowlany a ochrona srodowiska. Materialy budowlane – istota oddzialywania obiektu budowlanego na srodowisko. ………28

3.1. Drewno……….29
3.1.1. ANDREWEX – przyklad firmy przemyslu drzewnego……….36
3.1.2. Najnowszy produkt ANDREWEX’u………43
3.2. Piaskowiec………46
3.2.1. Van den Brink Polska – firma oferujaca silikaty………48
3.3. Azbest……….51
3.3.1. Azbest w polskim budownictwie………55
3.3.2. Zabezpieczanie azbestu – LAKMA SA………57


Zakończenie………59
Bibliografia………61

Oceń