Przestępczość kobiet w Polsce 4.63/5 (8)

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Przestępczość w literaturze i prawie

1.1. Zjawisko przestępczości i kryminologii w literaturze
1.2. Zjawisko przestępczości w polskim prawie i obraz przestępczości w Polsce
1.3. Problematyka odpowiedzialności karnej kobiet w ciąży
1.4. Płeć a kultura przemocy


Rozdział 2
Kobieta jako sprawca przestępstw

2.1. Czynniki determinujące występowanie przestępczości u kobiet
2.2. Płeć jako determinant popełniania przestępstw
2.3. Teorie wyjaśniające przestępczość wśród kobiet


Rozdział 3
Kobiety jako przestępcy w statystykach Policji

3.1. Kobiety jako sprawczynie przestępstw
3.2. Kobieta jako sprawczynie przestępstw w środowisku domowym
3.3. Kobiety w ośrodkach penitencjarnych


Rozdział 4
Nieletnie kobiety jako sprawczynie przestępstw w Polsce

4.1. Nieletnie kobiety jako sprawczynie przestępstw
4.2. Nieletnie kobiety w orzeczeniach sądów opiekuńczych
4.3. Nieletnie kobiety w ośrodkach penitencjarnych


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Oceń