Przestępczość nieletnich jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego

Wstęp……….5

Rozdział 1
Przestępczość nieletnich jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego
  1.1. Bezpieczeństwo……….7
1.2. Bezpieczeństwo publiczne……….9
1.3. Przestępczość……….13
1.4. Przestępczość nieletnich……….15

Rozdział 2
Charakterystyka przestępczości nieletnich w Polsce
2.1. Etiologia przestępczości……….27
2.2. Rodzaje przestępstw popełnianych przez nieletnich……….31
2.3. Przestępczość nieletnich w świetle danych statystycznych……….33
2.4. Przestępczość nieletnich w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej……….40

Rozdział 3
Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich
3.1. Podstawy profilaktyki……….44
3.2. Programy państwowe……….45
3.3. Szkoła………. 48
3.4. Policja ……….50
3.5. Sądownictwo ……….53

Zakończenie………. 60
Bibliografia………. 61
Spis wykresów………. 68

 


Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.