Przestepczosc nieletnich na przykładzie Sadu Rejonowego, Wydzialu Rodzinnego i Nieletnich.

Wstęp…………4

Rozdzial I
Przestepczosc nieletnich jako zjawisko społeczne

1. Etiologia zjawiska………… 6.
2. Przyczyny przestepczosci nieletnich………… 9.
3. Rodzaje przestepstw najczesciej popelnianych przez nieletnich i ich rozmiary………… 17.
4. Wpływ subkultur na zachowanie przestepcze nieletnich …………27.
5. Kwalifikacja prawna popelnianych czynów …………32.


Rozdzial II
Przestepczosc nieletnich a odpowiedzialnosc karna

1. Historia kodyfikacji karnej w Polsce………… 36.
2. Odpowiedzialnosc karna z zakresu kodeksu karnego z 1932 roku………… 40.
3. Odpowiedzialnosc karna z zakresu kodeksu karnego z 1969 roku………… 42.
4. Rodzaj stosowanych srodków………… 44.


Rozdzial III
Niedostosowanie społeczne jako czynnik powodujacy przestepczosc nieletnich

1. Geneza i pojecie niedostosowania społecznego………… 57.
2. Przyczyny niedostosowania społecznego …………62.
3. Stadia niedostosowania społecznego …………63.
4. Symptomy niedostosowania społecznego …………64.
5. Typologia niedostosowania społecznego………… 65.
5.1. Typologia zaburzen w zachowaniu w kontekscie przestepczosci
6. Mlodziez a poczucie alienacji …………75.


Rozdzial IV
Przestepczosc nieletnich – analiza badan wlasnych

1. Metodologiczna koncepcja badan …………79.
2. Analiza spraw zalatwianych w Sadzie Rodzinnym w Skarzysku-Kamiennej………… 83.
3. Rozmiary przestepczosci nieletnich na terenie badanego obszaru………… 88.
4. Wpływ bezrobocia na przestepczosc nieletnich …………93.


Zakończenie………… 99.
Źródła i literatura…………101.
Spis tabel i wykresów …………107.


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>