Przestepczosc nieletnich na terenie miasta XYZ w latach 2005-2008


Wstęp

Rozdzial I
Przestepczosc jako patologia spoleczna

1.1. Wyjasnienie pojęći definicji uzywanych w pracy
1.2. Przyczyny przestepczosci nieletnich
1.3. Charakterystyka przestepstw popelnianych przez nieletnich
1.4. Wpływ subkultur mlodziezowych na przestepczosc nieletnich
1.5. Rodzaje i ilosc przestepstw popelnianych przez nieletnich na terenie kraju i województwa mazowieckiego w latach 2005-2008


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Charakterystyka terenu badan
2.2. Cel i przedmiot badan
2.3. Problemy badawcze
2.4. Hipotezy badawcze
2.5. Metody badawcze


Rozdzial III
Wyniki badan wlasnych

3.1. Charakterystyka nieletnich sprawców przestepstw popelnionych na terenie miasta Mlawa w latach 2005-2008
3.2. Udział nieletnich wśród sprawców przestepstw na terenie Mlawy w latach 2005-2008
3.3. Przestepstwa z uzyciem przemocy
3.4. Przestepstwa przeciwko mieniu
3.5. Przestepstwa przeciwko zdrowiu i zyciu
3.6. Przestepczosc zorganizowana
3.7. Alkohol i narkotyki jako przyczyna przestepstw


Podsumowanie
Spis tabel
Spis wykresów


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>