Przestepczosc w Polsce.

Wstęp………2

Rozdzial I
Statystyczny obraz przestepczosci w Polsce………4

Rozdzial II
Wstępne stadia działania przestepnego………7

2.1. Planowanie przestępstwa………7
2.2. Przygotowanie przestępstwa………11


Rozdzial III
Przestepczosc zorganizowana………15

3.1. Stan zagrozenia przestepczoscia ciezka………19
3.2. Pranie brudnych pieniedzy………21
3.3. Przemyt i handel narkotyków………29
3.4. Przemyt spirytusu………36
3.5. Przemyt nielegalnych imigrantów………37
3.6. Handel zywym towarem………38
3.7. Przemyt i handel kradzionych samochodów………40


Rozdzial IV
Nowe polskie uregulowania prawne w walce z przestepczoscia………44

4.1. Swiadek incognito (anonimowy)………44
4.2 Porozumienie miedzy prokuratorem i oskarzonym………47
4.3. Swiadek koronny………50
4.4. Kontrola i utrwalanie rozmów………55
4.5. Zakup kontrolowany
Tajny agent policji i nadzorowanie tajne………57


Zakończenie………61
Wykaz skrótów………62
Wykaz tabel………63
Bibliografia………64

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>