Przestepczosc wśród nieletnich


Rozdzial I.
Przestepczosc nieletnich

1.1 Jako zjawisko społeczne
1.2 Etiologia
1.3 Wybrane aspekty przestepczosci nieletnich w świetle danych statystycznych
1.3.1 Rozmiary zjawiska
1.3.2 Kwalifikacja prawna popelnionych czynów
1.3.3 Rodzaj stosowanych środków
1.4 Profilaktyka
1.5 Resocjalizacja. Nowe tendencje.

Rozdzial II.
Odpowiedzialnosc karna nieletnich w ujęciu historycznym

2.1 Poczatki karalnosci nieletnich
2.2 W okresie obowiazywania kodeksu karnego z 1932 roku
2.3 W okresie obowiazywania kodeksu karnego z 1969 roku

Rozdzial III.
Rodzaje środków prawnych podejmowanych w stosunku do nieletnich

3.1 Na podstawie ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich z 1982 roku
3.1.1 Środki poprawcze
3.1.2 Środki karne
3.2 Na podstawie kodeksu karnego z 1997 roku
3.2.1 Środki karne

Rozdzial IV.
Zasady odpowiedzialnosci nieletnich w kodeksię karnym z 1997 roku

4.1 Przeslanki odpowiedzialnosci na zasadzie art. 10 § 2 kodeksu karnego
4.1.1 Przeslanki ogólne
4.1.2 Przeslanki szczególowe
4.2 Wymiar kary z uwzglednieniem szczególnej specyfiki sprawcy
4.2.1 Zakaz wymierzania kary przekraczajacej dwie trzecie górnej granicy ustawowego zagrozenia
4.2.2 Nadzwyczajne zlagodzenie kary
4.2.3 Zakaz wymierzania kary dozywotniego pozbawienia wolnosci

Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>