Przestepczosc wśród nieletnich


Rozdzial I.
Przestepczosc nieletnich

1.1 Jako zjawisko społeczne
1.2 Etiologia
1.3 Wybrane aspekty przestepczosci nieletnich w świetle danych statystycznych
1.3.1 Rozmiary zjawiska
1.3.2 Kwalifikacja prawna popelnionych czynów
1.3.3 Rodzaj stosowanych środków
1.4 Profilaktyka
1.5 Resocjalizacja. Nowe tendencje.

Rozdzial II.
Odpowiedzialnosc karna nieletnich w ujęciu historycznym

2.1 Poczatki karalnosci nieletnich
2.2 W okresie obowiazywania kodeksu karnego z 1932 roku
2.3 W okresie obowiazywania kodeksu karnego z 1969 roku

Rozdzial III.
Rodzaje środków prawnych podejmowanych w stosunku do nieletnich

3.1 Na podstawie ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich z 1982 roku
3.1.1 Środki poprawcze
3.1.2 Środki karne
3.2 Na podstawie kodeksu karnego z 1997 roku
3.2.1 Środki karne

Rozdzial IV.
Zasady odpowiedzialnosci nieletnich w kodeksię karnym z 1997 roku

4.1 Przeslanki odpowiedzialnosci na zasadzie art. 10 § 2 kodeksu karnego
4.1.1 Przeslanki ogólne
4.1.2 Przeslanki szczególowe
4.2 Wymiar kary z uwzglednieniem szczególnej specyfiki sprawcy
4.2.1 Zakaz wymierzania kary przekraczajacej dwie trzecie górnej granicy ustawowego zagrozenia
4.2.2 Nadzwyczajne zlagodzenie kary
4.2.3 Zakaz wymierzania kary dozywotniego pozbawienia wolnosci

Bibliografia

 
POBIERZ WSZYSTKIE Z KATEGORII

[collapse]

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Regulamin strony