Przestepczosc zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Pojecie przestepczosci zorganizowanej

1.1. Geneza przestepczosci zorganizowanej ………6
1.2. Definicja przestepczosci zorganizowanej………11
1.3. Uwarunkowania polskiej przestepczosci zorganizowanej………14

Rozdzial II.
Rodzaje przestepczosci zorganizowanej

2.1. Przemyt i handel dzielami sztuki………18
2.2. Przemyt i handel kradzionych samochodów………24
2.3. Handel zywym towarem………28
2.4. ‚Pranie brudnych pieniedzy’………32

Rozdzial III.
Rozwiazania prawne i organizacyjne w zakresię zwalczania przestepczosci zorganizowanej

3. Podstawy prawne zwalczania zjawiska przestepczosci ………39
3.1. Swiadek koronny………45
3.2. Swiadek incognito (anonimowy)………49
3.3. Zakup kontrolowany. Tajny agent policji i nadzorowanie tajne………51
3.4. Kontrola i utrwalanie rozmów………52
3.5. Porozumienie miedzy prokuratorem i oskarzonym ………54

Rozdzial IV.
Możliwości zwiększenia efektywnosci zwalczania przestepczosci zorganizowanej

4.1. Kierunki efektywnego dostosowywania prawa………55
4.2. Kierunki w działania ch organizacyjno-technicznych………58
4.3. Koncepcja systemowego zwalczania przestepczosci zorganizowanej………60

Zakończenie………64
Bibliografia………69
WYykaz tabel ………72
Wykaz schematów ………73
Wykaz wykresów……… 73

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>