Przestępstwo rozboju w kodeksię karnym.

>


Wykaz skrótów………..4

Rozdział I.
Rys historyczny

1. Przestępstwo rozboju – rys historyczny………..5
2. Rozbój w Kodeksię karnym z 1997r na tle dotychczasowych kodeksów karnych………..10


Rozdział II.
Typ podstawowy przestępstwa rozboju

1. Przedmiot ochrony i podmiot rozboju……….. 13
1.1. Przedmiot ochrony………..13
1.2. Rozbój jako przestępstwo powszechne………..14
1.3. Przesłanki odpowiedzialności karnej nieletniego………..15
2. Znamiona strony przedmiotowej………..16
2.1. Czynności rozbójnicze……….. 16
2.2. Kradzież………..21


Rozdział III.
Typy przestępstwa rozboju

1. Typ kwalifikowany przestępstwa rozboju……….. 25
1.1. Posłużenie się ………..25
1.2. Broń palna ………..27
1.3. Niebezpieczny przedmiot……….. 29
1.4. Środki obezwładniające ………..32
1.5. Rozbój wspólnie z inną osobą……….. 33
2. Wypadek mniejszej wagi, jako uprzywilejowany typ przestępstwa rozboju……….. 34


Rozdział IV.
Kary i środki karne przewidziane przez kodeks karny za przestępstwo rozboju

1. Kary grożące za przestępstwo rozboju……….. 38
1.1. Historia kary pozbawienia wolności……….. 38
1.2. Rola kary pozbawienia wolności ………..39
2. Środki karne grożące za przestępstwo rozboju……….. 41
2.1. Przepadek przedmiotów i korzyści z popełnionego przestępstwa……….. 42
2.2. Pozbawienie praw publicznych ………..44
2.3. Obowiązek naprawienia szkody ………..45


Bibliografia……….. 47

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>