Przestępstwo rozbojuFormy spędzania czasu wolnego młodzieży Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział I
Problem czasu wolnego a środowisko lokalne

1.1. Pojęcie i funkcje czasu wolnego……….5
1.2. Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież……….8
1.3. Czynniki warunkujące ilość czasu wolnego młodzieży……….12
1.4. Problem czasu wolnego w środowisku lokalnym……….14
1.4.1. Pojęcie środowiska lokalnego……….14
1.4.2. Środowisko jako czynnik wpływający na organizację czasu wolnego młodzieży……….15

Rozdział II
Metodologia badań

2.1. Przedmiot i cel badań……….20
2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….23
2.3. Organizacja i przebieg badań……….27
2.4. Charakterystyka badanego środowiska i badanej grupy……….29

Rozdział III
Wyniki badań własnych

3.1. Analiza uzyskanych wyników……….33
3.1.1. Czas wolny młodzieży……….33
3.1.2. Formy spędzania czasu wolnego młodzieży oraz rodzaje aktywności w tym czasie podejmowanych……….36
3.1.3. Miejsce szkoły w organizacji czasu wolnego młodzieży……….43
3.1.4. Rola rodziny w organizacji czasu wolnego młodzieży ……….46
3.2. Podsumowanie badań……….48

Zakończenie……….49
Bibliografia……….50
Spis tabel……….52
Spis wykresów……….53
Aneks……….54

Spis treści………..3
Wykaz skrótów użytych w pracy ………..5
Streszczenie ………..6
Summary………..7

Wstęp……….. 8

Rozdział I
Rys historyczny

1.1 Rozbój w ujęciu historycznym ………..10


Rozdział II
Przestępstwo rozboju – Typ podstawowy

2.1 Ustawowe znamiona ………..18
2.2 Podmiot……….. 19
2.2.1 Wiek sprawcy ………..20
2.2.2 Poczytalność sprawcy……….. 22
2.3 Strona podmiotowa……….. 26
2.4 Przedmiot ochrony ………..27
2.5 Strona przedmiotowa ………..29
2.6 Formy stadialne i zjawiskowe przestępstwa ………..32
2.5.1 Formy stadialne……….. 33
2.5.2 Formy zjawiskowe ………..37
2.7 Rozbój a zbieg przestępstw……….. 40


Rozdział III
Przestępstwo rozboju – Typ kwalifikowany

3.1 Broń palna ………..45
3.2 Niebezpieczny przedmiot ………..46
3.3 Środki obezwładniające……….. 50
3.4 Rozbój wspólnie z inną osobą……….. 52


Rozdział IV
Wypadek mniejszej wagi – uprzywilejowany typ rozboju

Rozdział V
Kary i środki karne

5.1 Kara – zarys historyczny……….. 57
5.2 Cele kary pozbawienia wolności……….. 59
5.3 Katalog kar……….. 60
5.4 Środki karne ………..63
5.5 Kary i środki karne za przestępstwa rozbójnicze……….. 64


Zakończenie ………..68
Bibliografia……….. 71

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF" pobieranie zacznie się automatycznie