Przestrzenne zróznicowanie poziomu i struktury bezrobocia w województwie pomorskim w latach 2004-2010


Wstęp

Rozdzial 1.
Pojecie i typy bezrobocia

1.1. Pojecie bezrobocia
1.2. Typy bezrobocia


Rozdzial 2.
Bezrobocie w województwie pomorskim

2.1. Stopa bezrobocia
2.2. Wykształcenie bezrobotnych
2.3. Bezrobotni dlugoterminowo
2.4. Wiek bezrobotnych
2.5. Bezrobotni zamieszkali na wsi
2.6. Bezrobocie wśród kobiet
2.7. Bezrobotni niepelnosprawni


Rozdzial 3.
Formy przeciwdziałania bezrobociu

3.1. Programy aktywizujace
3.2. Ograniczenie bezrobocia w województwie pomorskim


Wnioski
Spis literatury
Spis rycin
Spis adresów internetowych


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>