Przewóz materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym 5/5 (9)

3 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Ogólne informacje dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych.

1.1 Przybliżenie pojęcia towarów niebezpiecznych
1.2 Przepisy dotyczące ładunków niebezpiecznych
1.3 Klasyfikacja oraz opis materiałów niebezpiecznych


Rozdział II
Przewozy towarów niebezpiecznych

2.1 Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi
2.2 Wymagane dokumenty podczas przewozu materiałów niebezpiecznych
2.3 Udział w ruchu drogowym


Rozdział III
Ochrona ładunków niebezpiecznych podczas transportu

3.1 Opakowania materiałów niebezpiecznych
3.2 Oznakowanie pojazdów
3.3 Zachowanie w sytuacjach awaryjnych


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów

Oceń