Przezywanie starości w świetle literatury i badan wlasnych.


Wstęp………2

Rozdzial I
Problemy ludzi starych

1. Kwestia zagospodarowania wolnego czasu – emerytura……… 4
2. Cierpienia zwiazane z choroba……… 14
3. Samotnosc ………25
4. Brak odpowiednich Srodków do zycia……… 34


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

1. Przedmiot i cel badan………. 37
2. Problemy badawcze i hipotezy robocze ………39
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……… 44


Rozdzial III
Sytuacja zyciowa ludzi starszych w świetle badan wlasnych

1. Sytuacja zdrowotna ludzi starszych w ich samoocenie ………47
2. Sytuacja rodzinna i mieszkaniowa badanych seniorów na wsi……… 54
3. Formy aktywnosci ludzi starszych na wsi ………66


Bibliografia ………71

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>