Przyczyny wagarowania mlodziezy


Wstęp………2

Rozdzial I
Problem wagarowania uczniów w świetle literatury.

1. Charakterystyka niedostosowania społecznego………4
2. Pojecie i istota wagarów szkolnych………7
3. Rodzaje oraz przyczyny wagarów szkolnych………9
4. Wagarowicz, a uczen ze zdiagnozowana fobia szkolna………14
5. Skutki wagarowania………18
6. Zapobieganie zjawisku wagarowania………19


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

1. Przedmiot i cel badan………25
2. Problemy i hipotezy badawcze………27
3. Zmienne i wskazniki………29
4. Metody, techniki i narzedzia badawcze………31
5. Organizacja i przebieg badan………35


Rozdzial III
Analiza badan wlasnych.

1. Skutki wagarowania mlodziezy………37
2. Skala problemu wagarowania mlodziezy………38


Zakończenie………42
Literatura………43
Aneks………46

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>