Przyjazne i wrogie przejęcia przedsiębiorstw na rynku kapitałowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 listopada 2019 0 Przez administrator

Wprowadzenie ……….4

Rozdział 1
Procesy fuzji i przejęć jako elementy strategii działalności przedsiębiorstw

1.1. Pojęcie oraz istota fuzji i przejęć ……….6
1.2. Kryteria klasyfikacji oraz rodzaje transakcji fuzji i przejęć ……….11
1.3. Cele oraz motywy przejęć i połączeń jako procesów koncentracji przedsiębiorstw………. 15

Rozdział 2
Prawne oraz ekonomiczne aspekty procesów fuzji i przejęć

2.1. Etapy przeprowadzania transakcji fuzji i przejęć ……….20
2.2. Uwarunkowania prawne procesów fuzji i przejęć ……….28
2.3. Przyczyny niepowodzeń oraz czynniki sukcesu ekonomicznego procesów koncentracji przedsiębiorstw ……….38

Rozdział 3
Wybrane przykłady przejęć na rynku kapitałowym w Polsce w latach 2008 – 2012

3.1. Przyjazne przejęcie na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A. i Quadra FNX ……….46
3.2. Pierwsze wrogie przejęcie W.Kruk S.A. przez Vistula & Wólczanka S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ……….53
3.3. Porównanie i ocena procesów wrogiego i przyjaznego przejęcia na polskim rynku kapitałowym ……….63

Podsumowanie ……….68
Bibliografia ……….70
Spis tabel ……….74
Spis rysunków ……….74
Spis wykresów ……….74

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie