Przysposobienie w prawie polskim

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.Wstęp
Rozdzial I.
Pojecie i rozwój historyczny przysposobienia

1. Pojecie przysposobienia
2. Funkcje przysposobienia
3. Kształtowanie się adopcji w rozwoju historycznym
4. Społeczne i polityczne uwarunkowania opieki nad dzieckiem po zmianie ustroju
5. Propagowanie rodzinnych form opieki zastepczej
6. Powiatowy system pomocy rodzinie


Rozdzial II.
Przeslanki przysposobienia

1. Przysposabiany
2. Przysposabiajacy
3. Dobro osoby przysposabianej
4. Róznica wieku miedzy przysposabianym a przysposabiajacym
5. Zdolnosc prawna osoby przysposabiajacej
6. Zgoda na przysposobienie
6.1. Zgoda dziecka na przysposobienie
6.2. Zgoda rodziców na przysposobienie
6.3. Zgoda opiekuna na przysposobienie
6.4. Zgoda malzonka osoby przysposabiajacej
6.5. Formy wyrazenia zgody, jej wadliwosc i mozliwosc odwolania.


Rozdzial III.
Rodzaje i cel adopcji

1. Przysposobienie pelne
1.1. Pojecie przysposobienia pelnego
1.2. Skutki przysposobienia pelnego
1.3. Przysposobienie pelne pasierba
1.4. Dziecko osoby owdowialej
1.5. Dziecko osoby rozwiedzionej
2. Przysposobienie niepelne
2.1. Pojecie przysposobienia niepelnego
2.2. Przeslanki rozwiazania niepelnego
2.3. Skutki rozwiazania pelnego i niepelnego
2.4. Rodzina zastepcza


Rozdzial IV.
Adopcja zagraniczna

1. Pojecie przysposobienia zagranicznego
2. Zasada subsydiarnosci przysposobien miedzynarodowych
3. Zasada pierwszenstwa adopcji krajowej przed zagraniczna
4. Wyjatki od zasady pierwszenstwa przysposobienia
5. „Dzika adopcja”.


Zakończenie
Bibliografia


Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)