Przystosowanie dziecka 3 letniego do warunkow przedszkolnych na przykładzie przedszkola XYZ.


Wstęp ………4

Rozdzial I
Problemy adaptacyjne

1.Pojecie adaptacji oraz dojrzalosci przedszkolnej………5
2.Objawy trudnosci adaptacyjnych………7
3.Działania podjete przez rodziców wspomagajace proces adaptacji………12
4.Rola i zadania przedszkola w procesię adaptacji dzieci………14
5.Psychologiczne korzysci programów adaptacyjnych………19

Rozdzial II
Rozwój dziecka 3 letniego

1.Rozwój psychofizyczny dziecka………21
2.Rozwój emocjonalno -spoleczny dziecka………24
3.Wpływ przedszkola na rozwój dziecka………26

Rozdzial III
Podstawy badan wlasnych

1.Cele badan………27
2.Problemy i hipotezy………27
3.Metody i techniki badawcze ………30
4.Charakterystka obszaru badan i grupy badawczej………31

Rozdzial IV
Analiza i interpretacja wyników badan wlasnych

1. Adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych w opinii rodziców. ………36
2.Przystosowanie się dzieci do warunków przedszkolnych w opinii nauczyciela przedszkola………44
3.Róznice w przystosowaniu się dzieci do warunków przedszkolnych widoczne na koncu roku w odniesieniu do poczatku roku przedszkolnego………43

Zakończenie i wnioski………45
Bibiografia………47
Spis tabel i wykresów ………49
Spis zdjec………50
Zalaczniki………51

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>