Przyszłość Telewizji internetowej 4.75/5 (16)

18 listopada 2019 Off Przez administrator

1. Wstęp………6
1.1.Trochę historii……… 6
1.2. Cel pracy………8

2. Przekaz multimedialny.

2.1. Parametry przekazu audio-video………9
2.2. Kompresja danych, standardy kodowania obrazu i dźwięku………10
2.3. HDTV – Telewizja wysokiej rozdzielczości………13
2.3.1. Różnice pomiędzy HDTV, a standardowym sygnałem PAL……… 13
2.3.2. Progressive Scan – progresywne skanowanie………14
2.3.3. Format obrazu………15
2.4. Technika strumieniowa………15
2.4.1. Techniki strumieniowania danych………16
2.4.2. Protokoły transmisji danych………18
2.5. Optymalizacja drzew przepływów w sieciach TCP/IP………21
2.5.1. Za wolne łącza………22
2.5.2. Zmiany w infrastrukturze operatora………23
2.6. Odtwarzacze multimedialnych strumieni danych………24
2.7. Platformy telewizji interaktywnej………28

3. Telewizja internetowa – stan obecny.

3.1. Droga do interaktywności………31
3.2. Telewizja internetowa w Polsce………32
3.2.1. Program Pionier………32
3.2.2. Projekt iTVP………36
3.2.2.1. Interaktywne Igrzyska Olimpijskie Turyn 2006………40
3.2.2.2. Podwójna premiera filmu………45
3.2.3. Telewizja internetowa ATVN………47
3.2.4. Portale wideo………47
3.2.5. Interaktywna reklama………49
3.3. Telewizja internetowa na świecie ………50
3.3.1. WUUP! – pierwszy polski tuner internetowy………51
3.3.2. E-Tuner………52

4. Peryspektywy rozwoju telewizji internetowej, czyniki warunkujące rozwój

4.1. Internet TV – koniec klasycznej telewizji………54
4.2. Czynniki warunkujące rozwój Telewizji internetowej………..55
4.2.1. Internet………55
4.2.1.1. Broadband na świecie………55
4.2.1.2. Więcej szerokopasmowego Internetu………58
4.2.1.3. Kiedy rynek nasyci się Internetem? ………59
4.2.1.4. Trudności przewidywania………62
4.2.1.5. Dostęp do Internetu w Polsce jest za drogi………64
4.2.1.6. Łącze o przepustowości 100 Mb/s, w rozsądnej cenie w Polsce………67
4.2.1.7. Broadband w Polsce………70
4.2.1.8. PIONIER szansą na Internet dla mniejszych miast.76
4.2.1.9. Polska podatność na nowe technologie………77
4.2.2. Czynnik społeczny………80
4.2.2.1. Jak polscy internauci konsumują media? ………80
4.2.2.2. 30% internautów surfuje bez celu………84
4.2.2.3. Gemius dzieli internautów………87

5. Pomiar parametrów wybranych projektów telewizji internetowej.

5.1. Narzędzia wykorzystane do pomiaru parametrów strumieni………97
5.2. Projekt czeskiej Telewizji Internetowej HDTV………101

Literatura………109

Oceń