Psychologiczne i etyczne uwarunkowania reklamy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp……….4

Rozdział 1
Historia reklamy – tradycyjne i współczesne formy reklamy w Polsce i na Świecie

1.1. Trzy ery reklamy od starożytności do współczesności – Świat……….10
1.2. Od wieku XVIII do współczesności – ewolucja polskiej reklamy……….21

Rozdział 2
Etyka i prawo wobec reklamy

2.1. Pojęcie reklamy……….28
2.2. Unormowania prawne – zasady ogólne i szczegółowe działań reklamowych……….30
2.3. Etyka działalności reklamowej……….36
2.3.1. Wizerunek człowieka……….40
2.3.2. Odpowiedzialna reklama a dzieci……….48

Rozdział 3
Rola emocji w reklamie a procesy emocjonalne w ocenach i decyzjach konsumentów

3.1. Czym są emocje? Czy emocje potrzebują myślenia?……….54
3.2. Znaczenie emocji pozytywnych i negatywnych……….57
3.3. Od miłości do nienawiści – skrajne emocje konsumentów……….61

Rozdział 4
Reklama jako narzędzie wywoływania emocji – mechanizmy prowokacji

4.1. Siła oddziaływania shockvertisingu……….70
4.2. Psychologia reklamy a seks – wykorzystanie erotyki w manipulacji konsumentem……….75

Rozdział 5
Psychologia percepcji – jak zrozumieć tajemniczy język reklamy

5.1. Tekst i dźwięk a ukryta perswazja……….86
5.1.1. Brzmienie słów i sloganów reklamowych……….88
5.1.2. Dźwięk w reklamie……….92
5.2. Obraz jako ukryty przekaz……….94
5.2.1. Symbole w psychologii reklamy……….95
5.2.2. Kolor w reklamie. Reklama w kolorze. Termiczne, przestrzenne i symboliczne oddziaływanie barw……….98
5.3. Magia liczb – statystyka w przekonaniu odbiorcy……….104

Rozdział 6
Psychologia reklamy a manipulacja na przykładzie wybranej kampanii społecznej w Polsce

Podsumowanie i wnioski……….115
Bibliografia……….118
Aneks……….122
Streszczenie……….124

Oceń