Psychospołeczne funkcjonowanie rodziny z doroslym dzieckiem niepelnosprawnym intelektualnie


Wstęp …………1

Rozdzial I.
Sytuacja rodziców dzieci z niepelnosprawnoscia intelektualna

1.1 Dziecko niepelnosprawne a funkcjonowanie rodziny………… 4
1.2. Problemy psychospołeczne rodziny dziecka niepelnosprawnego………… 9
1.3 Klasyfikacja postaw rodziców dzieci z niepelnosprawnoscia wedlug M.D.Sheridan………… 15

Rozdzial II.
Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej

2.1. Niepelnosprawnosc intelektualna – zakres pojecia, etiologia, klasyfikacja …………19
2.1.1. Rozwój pojecia uposledzenia umyslowego………… 19
2.1.2. Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej …………22
2.1.3. Klasyfikacja osób uposledzonych umyslowo …………28

Rozdzial III.
Dorosla osoba z niepelnosprawnoscia intelektualna w społeczenstwie

3.1 Doroslosc osób z niepelnosprawnoscia intelektualna …………40
3.1.1 Doroslosc w podejsciach systemowo-ekologicznych………… 45
3.1.2 Zachowania przystosowawcze oraz wsparcie udzielane osobom niepelnosprawnym intelektualnie i ich rodzinom …………52
3.1.3 Funkcjonowanie w przestrzeni społecznej …………59

Rozdzial IV.
Metodologia badan wlasnych.

4.1. Przedmiot i cel badan …………62
4.2 Problem badawczy …………62
4.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze………… 63

Rozdzial V
Analiza przypadku.

5.1 Uzasadnienie wyboru przypadku do badan. Identyfikacja problemu………… 67
5.2 Geneza i dynamika zjawiska………… 68
5.3 Prognozy …………70
5.4 Propozycje rozwiazan, wdrazanie oddzialywan, efekty 71

Zakończenie …………76
Bibliografia…………79


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>