Psychospołeczne uwarunkowania wyboru zwiazku kohabitacyjnego. Badania empiryczne.


Wstęp

Rozdzial I.
Psychospołeczne uwarunkowania wyboru zwiazku kohabitacyjnego. teoretyczne podstawy analizy problemu

1.1.Istota zjawiska kohabitacji
1.2.Aspekt demograficzny zjawiska kohabitacji
1.3.Charakterystyka kohabitacji
1.4.Psychologiczne uwarunkowania wyboru zwiazku kohabitacyjnego
1.4.1.Kryterium dojrzalosci osobowej jako czynnik decydujacy o wyborze formy zycia rodzinnego
1.4.2.Typ osobowosci i jego wpływ na wybór formy zycia rodzinnego
1.5.Społeczne uwarunkowania wyboru zwiazku kohabitacyjnego
1.5.1.Przemiany w obszarze norm i wartosci spolecznych
1.5.2.Przemiany w obszarze równouprawnienia kobiet i mezczyzn
1.5.3.Zmiany w podejsciu do instytucji malzenstwa i rodziny
1.5.4.Wzorce rodzinne
1.5.5.Sytuacja ekonomiczna rodzin


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1.Przedmiot i cele badan
2.2.Problem i hipotezy badawcze
2.3.Zmienne i ich wskazniki
2.4.Metody, techniki, narzedzia badawcze
2.5.Teren i organizacja badan
2.6.Charakterystyka grupy badawczej


Rozdzial III.
Psychospołeczne czynniki warunkujace wybór zwiazku kohabitacyjnego. analiza badan wlasnych

3.1.Percepcja kohabitacji w ujęciu ogólnym
3.2.Czynniki natury psychologicznej warunkujace wstapienie w zwiazek kohabitacyjny
3.3.Czynniki natury społecznej warunkujace wstapienie w zwiazek kohabitacyjny


Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Zalaczniki

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>