Public relations w korporacjach na przykładzie Orange Polska

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Wizerunek marki korporacyjnej – podstawowe definicje

1.1 Definicja marki6
1.1.1. Marka korporacyjna
1.2 Wizerunek firmy……….7
1.2.1. Funkcje wizerunku……….9
1.2.2. Znaczenie i korzyści wynikające z posiadania dobrego wizerunku……….9
1.3. Public Relations……….12
1.3.1. Główne kierunki Public Relations……….13
1.3.2. PR Korporacyjny……….14
1.3.3. Grupy odbiorców……….17


Rozdział 2
Narzędzia Public Relations w korporacjach

2.1. Strategia wizerunkowa……….20
2.2. Corporate Identity……….26
2.2.1. Zarządzanie systemem identyfikacji wizualnej……….27
2.2.2. Elementy wizualizacji firmy……….28
2.3. Misja, wizja, cel oraz strategia……….32
2.4. Media Relations……….32
2.4.1. Formy współpracy z mediami……….33
2.5. Wydarzenia specjalne……….40
2.6. Narzędzia Public Relations w Internecie……….41
2.7. Customer Relationship Managment……….42
2.8. Reputacja……….45


Rozdział 3
Studium przypadku – analiza wizerunku Orange Polska

3.1. Badanie i analiza wizerunku marki korporacyjnej……….47
3.2. Historia marki Orange……….48
3.2.1. Orange Polska……….48
3.3. Identyfikacja wizualna……….49
3.4. Wizja marki Orange……….53
3.5. Wartości marki Orange……….54
3.6. Public Relations w Orange……….55
3.6.1. Media……….57
3.6.2. Wykorzystanie Internetu w kreowaniu wizerunku Orange Polska……….58
3.6.3. CSR w Orange……….61
3.6.4. Fundacja Orange……….70
3.6.5. Sponsoring w Orange……….73
3.6.6. NPS w Orange……….75
3.7. Ocena skuteczności działań PR w Orange Polska……….78


Zakończenie……….81
Streszczenie……….83
Bibliografia……….84
Oświadczenie……….87