Publicznoprawne dochody gmin na przykładzie gminy XYZ w latach 2008-2010.

Rozdzial I
Gospodarka finansowa gminy

1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego
2. Procedura budżetowa jednostki samorządu terytorialnego
3. Nadzór nad dzialalnoscia finansowa jednostek samorządu terytorialnego

Rozdzial II
Konstrukcja podatku od nieruchomosci

1. Przedmiot opodatkowania
2. Podatnicy podatku od nieruchomosci
3. Podstawa opodatkowania
4. Powstanie i wygasanie obowiazku podatkowego
5. Wylaczenia i zwolnienia podatkowe
6. Ewidencja podatkowa nieruchomosci

Rozdzial III.
Analiza dochodów z podatków i oplat lokalnych budżetu gminy XYZ w latach 2008-2010

1. Analiza podatku od nieruchomosci
2. Analiza podatku rolnego i lesnego
3. Analiza podatku od środków transportu
4. Analiza podatku od czynnosci cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn
5. Analiza oplat lokalnych

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>