Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie rolniczym


Wprowadzenie………..2

Rozdzial I.
Ogólne zagadnienia kosztów

1.1. Istota i zakres kosztów ………..4
1.1.1. Ewidencja kosztów wedlug ich rodzajów………… 6
1.1.2. Ewidencja kosztów wedlug celu ich ponoszenia………… 7
1.2. Zakres, funkcje i systemy rachunku kosztów………… 9


Rozdzial II.
Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym

2.1. Ogólne informacje o przedsiębiorstwie………… 11
2.2. Zasady rachunkowosci w jednostce………… 14
2.2.1. Rzeczowe skladniki majatku trwalego………… 16
2.2.2. Zapasy produktów i materialów……….. 18
2.2.3. Naleznosci ………..20
2.2.4. Rozliczenia miedzyokresowe kosztów i przychodów……….. 20
2.2.5. Pasywa……….. 21
2.2.6. Zasady inwentaryzacji ………..21
2.2.7. Sprawozdanie finansowe jednostki……….. 22
2.3. Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie……….. 22
2.3.1. Koszty w ukladzie rodzajowym………… 24
2.3.2. Koszty w ukladzie kalkulacyjnym. ………..25


Rozdzial III
Sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy zakonczony 31.08.2011 roku.

3.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzien 31.08.2011 roku……….. 33
3.2. Charakterystyka bilansu spółki sporzadzonego na dzien 31.08.2011 roku………… 34
3.3. Charakterystyka rachunku zysków i strat spółki za okres 20.06.2010-31.08.2011 roku………… 40
3.4. Pozostale sprawozdania spółki za okres od 20.06.2010 DO 31.08.2011 roku ………..47
3.4.1. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym ………..47
3.4.2. Rachunek przeplywów pienieznych……….. 48
3.4.3. Sprawozdanie Zarzadu z działalnosci………… 50


Podsumowanie……….. 54
Bibliografia ………..56
Spis tabel i rysunków ………..57


 
Promocja 50 % !!! 2,46 zł zamiast 4,96 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % !!! 2,46 zł zamiast 4,96 zł Promocja do końca miesiąca

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Regulamin strony