Rachunek przeplywów pienieznych jako źródłoinformacji o działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa. 4.27/5 (56)

9 października 2015 0 Przez administrator

Streszczenie …………2
Spis tresci………… 3

Wstęp………… 4

Rozdział I
Istota środków pienieznych i ich rola w sprawozdawczosci finansowej

1.1. Pojęcie i charakterystyka sprawozdawczosci finansowej………… 7
1.2. Pojęcie i charakterystyka plynnosci finansowej …………10
1.3. Charakterystyka środków pienieznych …………14
1.4. Istota przeplywów pienieznych………… 16


Rozdział II
Rodzaje przeplywów pienieznych z działalności gospodarczej

2.1. Przeplywy środków pienieznych z działalności operacyjnej …………20
2.2. Przeplywy środków pienieznych z działalności inwestycyjnej………… 26
2.3. Przeplywy środków pienieznych z działalności finansowej………… 31


Rozdział III
Metody sporzadzania i analiza rachunku przeplywów pienieznych.

3.1. Metoda posrednia …………37
3.2. Metoda bezposrednia …………43
3.3.Analiza rachunku przeplywów pienieznych


Rozdział IV
Charakterystyka przeplywów pienieznych z działalności inwestycyjnej na przykładzie PKN ORLEN S.A.

4.1. Charakterystyka spółki …………55
4.2. Analiza rachunku przeplywów pienieznych Spólki …………57


Zakończenie …………62
Bibliografia …………64
Spis tabel………… 67
Spis rysunków………… 67
Spis wykresów …………68
Spis zalaczników…………68

Oceń