Rachunek przeplywów pienieznych w świetle ustawy o rachunkowosci i miedzynarodowych standardów rachunkowosci


Wstęp ………..3

Rozdzial 1.
Plynnosc finansowa przedsiębiorstwa

1.1 Pojecie i charakterystyka plynnosci finansowej……….. 4
1.2 Strategie plynnosci finansowej……….. 7
1.2.1. Strefy plynnosci finansowej……….. 7
1.2.2. Strategie plynnosci finansowej w ujęciu dochód – ryzyko……….. 10
1.2.3. Strategie plynnosci finansowej w ujęciu harmonizacji ………..22
1.3 Istota przeplywów pienieznych ………..34


Rozdzial 2.
Rachunek przeplywów pienieznych wedlug ustawy o rachunkowosci

2.1 Rachunek przeplywów pienieznych w polskim ustawodawstwie ………..38
2.2 Budowa rachunku przeplywów pienieznych ………..43
2.3 Metody prezentacji informacji o przeplywach pienieznych ………..48


Rozdzial 3.
Rachunek przeplywów pienieznych wedlug MSR i MSSF

3.1 Przeplywy pieniężne w koncepcjach i zasadach rachunkowosci ………..58
3.2 Zakres i struktura informacyjna przeplywów pienieznych ………..60
3.3 Prezentacja przeplywów pienieznych ………..62
3.3.1 Działalność operacyjna……….. 62
3.3.2 Działalność inwestycyjna……….. 63
3.3.3 Działalność finansowa ………..64
3.4 Porównanie ustawy o rachunkowosci oraz MSR 7 w zakresię sporzadzania i prezentacji rachunku przeplywów pienieznych ………..65


Rozdzial 4.
Analiza porównawcza rachunku przeplywów pienieznych sporzadzonego wedlug ustawy i wedlug MSR i MSSF na przykładzie ComArch S.A. 70

4.1 Ogólna charakterystyka sytuacji finansowej Spólki ComArch ………..71
4.2 Róznice w rachunku przeplywów pienieznych wynikajace ze zmiany zasad rachunkowości……….. 75
4.3 Analiza plynnosci finansowej spółki ComArch w latach 2002-2003 ………..78


Zakończenie ………..86
Spis zalaczników ………..87
Bibliografia ………..88
Spis tabel ………..91
Spis rysunków ………..91
Spis wykresów ………..91

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>