Rachunek przeplywów pienieznych w świetle ustawy o rachunkowosci i miedzynarodowych standardów rachunkowosci


Wstęp ………..3

Rozdzial 1.
Plynnosc finansowa przedsiębiorstwa

1.1 Pojecie i charakterystyka plynnosci finansowej……….. 4
1.2 Strategie plynnosci finansowej……….. 7
1.2.1. Strefy plynnosci finansowej……….. 7
1.2.2. Strategie plynnosci finansowej w ujęciu dochód – ryzyko……….. 10
1.2.3. Strategie plynnosci finansowej w ujęciu harmonizacji ………..22
1.3 Istota przeplywów pienieznych ………..34


Rozdzial 2.
Rachunek przeplywów pienieznych wedlug ustawy o rachunkowosci

2.1 Rachunek przeplywów pienieznych w polskim ustawodawstwie ………..38
2.2 Budowa rachunku przeplywów pienieznych ………..43
2.3 Metody prezentacji informacji o przeplywach pienieznych ………..48


Rozdzial 3.
Rachunek przeplywów pienieznych wedlug MSR i MSSF

3.1 Przeplywy pieniężne w koncepcjach i zasadach rachunkowosci ………..58
3.2 Zakres i struktura informacyjna przeplywów pienieznych ………..60
3.3 Prezentacja przeplywów pienieznych ………..62
3.3.1 Działalność operacyjna……….. 62
3.3.2 Działalność inwestycyjna……….. 63
3.3.3 Działalność finansowa ………..64
3.4 Porównanie ustawy o rachunkowosci oraz MSR 7 w zakresię sporzadzania i prezentacji rachunku przeplywów pienieznych ………..65


Rozdzial 4.
Analiza porównawcza rachunku przeplywów pienieznych sporzadzonego wedlug ustawy i wedlug MSR i MSSF na przykładzie ComArch S.A. 70

4.1 Ogólna charakterystyka sytuacji finansowej Spólki ComArch ………..71
4.2 Róznice w rachunku przeplywów pienieznych wynikajace ze zmiany zasad rachunkowości……….. 75
4.3 Analiza plynnosci finansowej spółki ComArch w latach 2002-2003 ………..78


Zakończenie ………..86
Spis zalaczników ………..87
Bibliografia ………..88
Spis tabel ………..91
Spis rysunków ………..91
Spis wykresów ………..91

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>