Rachunkowość kreatywna a kształtowanie obrazu sprawozdania finansowego w kontekście jego prezentacji u odbiorcy

5 marca 2019 0 Przez administrator

Wykaz skrótów………4
Wstęp……..4

Rozdział 1
Istota kreatywnej rachunkowości

1.1. Geneza kreatywnej rachunkowości……..7
1.2. Proces tworzenia informacji w rachunkowości finansowej. Istota trudności związanych z pomiarem dokonywanym w rachunkowości……..9
1.3. Aspekt ujednolicenia msf z mssf. Różnice pomiędzy rachunkowością i księgowością………11
1.4. Definicja właściwa rachunkowości kreatywnej…….. 16
1.5. Definicja błędu i oszustwa księgowego. Definicja rachunkowości agresywnej……… 18
1.6. Definicja rachunkowości agresywnej……… 20
1.7. Metody, techniki i narzędzia stosowane w agresywnej rachunkowości……… 22
1.8. Odpowiedzialność karna a oszustwa finansowe…….. 25


Rozdział 2
Podstawowe techniki oszustw księgowych

2.1. Przyczyny fałszowania sprawozdań finansowych…….. 26
2.2. Wadliwe aktywowanie kosztów…….. 29
2.3. Prezentacja kosztów prac badawczych i rozwojowych…….. 31
2.4. Manipulowanie odpisami amortyzacyjnymi i nakładami na ulepszenie…….. 33
2.5. Tworzenie ukrytych rezerw…….. 35
2.6. Zobowiązania warunkowe…….. 38
2.7. Przyspieszone fakturowanie. Manipulacja okresem uznawania przychodu…….. 39
2.8. Ustalanie wyniku finansowego w kontraktach długoterminowych…….. 40
2.9. Sprzedaż z klauzulą odkupu…….. 43
2.10. Odpisy aktualizacyjne a realność aktywów…….. 45
2.11. Odpisy aktualizacyjne zapasów ……..46
2.12. Odpisy aktualizacyjne należności…….. 48


Rozdział 3
Wybrane przykłady rachunkowości kreatywnej i rachunkowości agresywnej

3.1. Wprowadzenie…….. 50
3.2. Enron ……..50
3.3. Freddie mac…….. 56
3.4. Bank millenium s.a…….. 57
3.5. Elektrim ……..59
3.6. Polskie przedsiębiorstwo wydawnictw kartograficznych…….. 61
3.7. Groupon ……..62
3.8. Lehman brothers ……..64


Rozdział 4
Zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości księgowych. Rola kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, audytu zewnętrznego.

4.1. Kontrola wewnętrzna ……..66
4.2. Geneza audytu wewnętrznego……..68
4.3. Definicja audytu wewnętrznego…….. 71
4.4. Klasyfikacja audytu wewnętrznego…….. 72
4.5. Zadania audytu wewnętrznego ……..73
4.6. Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna 73
4.7. Audyt zewnętrzny ……..75
4.8. Cele i odbiorcy audytu zewnętrznego…….. 75
4.9. Rewizja finansowa niezbędnym elementem audytu zewnętrznego…….. 76
4.10. Etapy badania sprawozdań finansowych ……..78
4.11. Porównanie audytu wewnętrznego i zewnętrznego ……..80


Zakończenie…….. 81
Wykaz tabel……..82
Wykaz schematów…….. 83
Bibliografia ……..83