Racjonalizacja produkcji w wybranym gospodarstwie rolnym

I. Wstęp i cel pracy……….4

II. Przeglad pismiennictwa……….6

III. Charakterystyka warunków przyrodniczych regionu Mazowsza (agroklimat, pokrywa glebowa, uksztaltowanie terenu, uklad wodny)……….19

IV. Charakterystyka rolniczo-gospodarczej działalności wybranego obiektu……….27

1. Dominujace kierunki produkcji……….27
2. Zywienie bydla……….33
3. Technologie produkcji roslinnej……….35
4. Technologie produkcji zwierzecej……….41
5. Zatrudnienie……….43
6. Wyposazenie techniczne……….46


Podsumowanie……….50
Propozycje zmian……….51
Pismiennictwo……….52
Dokumentacja……….55


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>