Racjonalne gospodarowanie zasobami materiałowymi w firmie 4.35/5 (26)

23 października 2017 0 Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział I.
Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4

1. Zadania gospodarki materialowej………4
1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13
3.Zasadyzarządzaniamaterialamii
surowcami………23
4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31


Rozdział II.
Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35

1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35
2. Procedura dostawy i jej ocena………53
3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62
4. Koszty gospodarowania materialami i surowcami………67


Rozdział III.
Wpływ gospodarki materialowej na zarządzanie firma………76

1. Racjonalne gospodarowanie zasobami materialowymi w firmie………76
2. Praktyczne prognozowanie zuzycia materialowego………79


Zakończenie………86
Bibliografia
………87
Spis
tabel………89
Spis rysunków………90
Spis wykresów………91

Oceń