Rada ministrów – powoływanie, struktura i działalność

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp

Rozdział I.
Powoływanie i odpowiedzialność Rady Ministrów
      1. Tryb powoływania Rady Ministrów
2. Odpowiedzialność polityczna i konstytucyjna Rady Ministrów

Rozdział II.
Skład Rady Ministrów
      1. Prezes Rady Ministrów
2. Wiceprezesi Rady Ministrów
3. Ministrowie
4. Przewodniczący określeń w ustawach komitetów

Rozdział III.
Struktura Rady Ministrów
      1. Pozycja prawna premiera i innych członków Rządu
2. Organy pomocnicze Rady Ministrów

Rozdział IV.
Zakres działania Rady Ministrów

Wnioski

Bibliografia
Źródła prawa
Literatura Odblokuj, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.