Rada ministrów – powoływanie, struktura i działalność 4.28/5 (29)

Wstęp

Rozdział I.
Powoływanie i odpowiedzialność Rady Ministrów
 1. Tryb powoływania Rady Ministrów
2. Odpowiedzialność polityczna i konstytucyjna Rady Ministrów

Rozdział II.
Skład Rady Ministrów
 1. Prezes Rady Ministrów
2. Wiceprezesi Rady Ministrów
3. Ministrowie
4. Przewodniczący określeń w ustawach komitetów

Rozdział III.
Struktura Rady Ministrów
 1. Pozycja prawna premiera i innych członków Rządu
2. Organy pomocnicze Rady Ministrów

Rozdział IV.
Zakres działania Rady Ministrów

Wnioski

Bibliografia
Źródła prawa
Literatura 

Oceń