Realizacja funkcji społecznej Szkoly Podstawowej z Oddzialami Integracyjnymi

Wstęp………. 3

Rozdzial I
Funkcje społeczne szkól z oddzialami integracyjnymi w świetle literatury

1. Podstawowe funkcje szkoly – dydaktyczna, wychowawcza i opiekuncza………. 5
2. Funkcja spoleczna wspólczesnej szkoly ……….9
3. Pojecie integracji, jej zalozenia, idee ……….15
4. Klasy integracyjne w szkolach podstawowych………. 19
5. Funkcje społeczne realizowane w klasach integracyjnych szkól podstawowych………. 22


Rozdzial II
Metodologia wlasnych badan empirycznych

1. Przedmiot i cel badan ……….25
2. Problemy i hipotezy badawcze………. 27
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 30
4. Charakterystyka terenu i grupy badawczej……….. 33
5. Organizacja i przebieg badan……….. 34


Rozdzial III
Funkcja spoleczna Szkoly Podstawowej z Oddzialami Integracyjnymi w świetle wlasnych badan empirycznych

1. Sposoby realizowania funkcji społecznej przez Szkole Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi………. 35
2. Efekty wychowania społecznego w Szkole ……….39
3. Specyfika wychowania społecznego w Szkole……….44
4. Instytucje wspólpracujace ze szkola z oddzialami integracyjnymi………. 46


Zakończenie ……….48
Spis tabel ……….50
Bibliografia ……….51
Aneks ……….54
Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli ……….55
Kwestionariusz ankiety dla rodziców ……….58


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>