Realizacja i finansowanie usług społecznych w gminie XYZ


Wstęp………4

Rozdzial I
Organizacyjne i funkcjonalne podstawy samorządu terytorialnego.

1.1. Istota i rola samorządu terytorialnego w demokratycznym panstwie…………6
1.2. Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego…………9
1.3. Organizacja samorządu terytorialnego w Polsce…………13
1.4. Zadania samorządu gminnego i formy organizacyjno-prawne ich realizacji…………16

Rozdzial II.
Rola samorządu gminnego w procesię swiadczenia usług spolecznych.

2.1. Istota i klasyfikacja usług publicznych…………22
2.2. Uslugi społeczne swiadczone przez samorzad gminny…………25
2.3. Swiadczenie usług społecznych przez samorzad gminny jako wyraz zaspokajania potrzeb lokalnych…………32

Rozdzial III
Charakterystyka spoleczno-gospodarcza gminy XYZ.

3.1. Polozenie i powierzchnia…………37
3.2. Infrastruktura techniczna…………38
3.3. Rolnictwo i dzialalnosc rolnicza…………39
3.4. Srodowisko przyrodnicze i kulturowe…………41
3.5. Turystyka i agroturystyka…………42

Rozdzial IV
Analiza usług społecznych w gminie XYZ w świetle badan ankietowych.

4.1. Cel, zakres i metodologia badan…………45
4.2. Zakres swiadczonych usług społecznych oraz ich standardy, planowanie i doskonalenie…………47
4.3. Ocena swiadczonych usług spolecznych-opinie i propozycje mieszkanców…………52
4.4. Fundusze unijne jako potencjalne źródło finansowania usług spolecznych…………61

Zakończenie…………68
Literatura…………69
Spis aktów prawnych…………72
Spis tabel i rysunków…………73
Zalaczniki…………74


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>