Recepcja poezji Czeslawa Milosza na przykładzie wiersza 'Piosenka o koncu swiata' u uczniów klas III gimnazjum. 4.25/5 (20)

22 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………6

Rozdział I
Czeslaw Milosz

1.1 Czeslaw Milosz – poeta wybitny………8
1.2 Specyficzne cechy poezji Czeslawa Milosza………14


Rozdział II

Mlodziez a poezja

2.1 Wartosci poezji dla młodzieży i jej odbiór………21


Rozdział III
Metodologiczne podstawy badan

3.1 Przedmiot i cel badan………27
3.2 Prooblemy badawcze………28
3.3 Metody,techniki i narzedzia badawcze………30
3.4 Teren badan oraz charakterystyka ludnosci………33
3.5 Przebieg badan………34


Rozdział IV
Wyniki badan

4.1 Recepcja wiersza………35
4.2 Podsumowanie badan………39


Zakończenie………40
Bibliografia………42
Aneksy………44


Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto