Recepcja poezji Czeslawa Milosza na przykładzie wiersza ‚Piosenka o koncu swiata’ u uczniów klas III gimnazjum.


Wstęp………6

Rozdzial I
Czeslaw Milosz

1.1 Czeslaw Milosz – poeta wybitny………8
1.2 Specyficzne cechy poezji Czeslawa Milosza………14


Rozdzial II

Mlodziez a poezja

2.1 Wartosci poezji dla młodzieży i jej odbiór………21


Rozdzial III
Metodologiczne podstawy badan

3.1 Przedmiot i cel badan………27
3.2 Prooblemy badawcze………28
3.3 Metody,techniki i narzedzia badawcze………30
3.4 Teren badan oraz charakterystyka ludnosci………33
3.5 Przebieg badan………34


Rozdzial IV
Wyniki badan

4.1 Recepcja wiersza………35
4.2 Podsumowanie badan………39


Zakończenie………40
Bibliografia………42
Aneksy………44


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>