Recepcja poezji Czeslawa Milosza na przykładzie wiersza ‚Piosenka o koncu swiata’ u uczniów klas III gimnazjum.


Wstęp………6

Rozdzial I
Czeslaw Milosz

1.1 Czeslaw Milosz – poeta wybitny………8
1.2 Specyficzne cechy poezji Czeslawa Milosza………14


Rozdzial II

Mlodziez a poezja

2.1 Wartosci poezji dla młodzieży i jej odbiór………21


Rozdzial III
Metodologiczne podstawy badan

3.1 Przedmiot i cel badan………27
3.2 Prooblemy badawcze………28
3.3 Metody,techniki i narzedzia badawcze………30
3.4 Teren badan oraz charakterystyka ludnosci………33
3.5 Przebieg badan………34


Rozdzial IV
Wyniki badan

4.1 Recepcja wiersza………35
4.2 Podsumowanie badan………39


Zakończenie………40
Bibliografia………42
Aneksy………44


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>