Referendum gminne 4.39/5 (18)

Rozdział I.
Referendum jako forma demokracji bezpośredniej…………3
 1. Konstytucyjna zasada suwerenności …………3
2. Pojęcie demokracji bezpośredniej i formy jej urzeczywistniania …………6
Przypisy …………7

Rozdział II.
Prawna regulacja instytucji referendum gminnego …………8
 1. Zakres i rodzaje referendum …………8
2. Formułowanie pytań w referendum …………10
3. Tryb przeprowadzania referendum i skutki prawne …………12
Przypisy …………16

Rozdział III.
Referendum gminne w praktyce ( i w orzecznictwie ) …………17
 Przypisy …………25

Wykaz literatury …………27
Akty prawne …………28
Orzecznictwo …………29

Oceń