Reforma szkolnictwa na przykładzie Zespolu Szkól im. Marii Dabrowskiej


Wstęp ……… 2

Rozdzial I
Zarządzanie i kierowanie organizacja ……… 3

Rozdzial II
Zalozenia reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego ……… 6

1. Przyczyny i cele zmian ……… 6
2. Relacja miedzy reforma a spoleczno gospodarcza przebudowa kraju ……… 8


Rozdzial III
Tradycje szkoly i jej rola w srodowisku lokalnym ……… 11

Rozdzial IV
Skuteczne zarzadzanie i kierowanie szkola ……… 19

1. Zasady ogólne ……… 19
2. Zadania szkoly ……… 21
3. Zadania opiekuńcze szkoly ……… 22
4. Organy szkoly ……… 24
5. Organizacja procesu dydaktyczno wychowawczego ……… 27
6. Rodzaje planów i programy ……… 30
7. Sprawowany nadzór ……… 32
8. Motywowanie ……… 34


Rozdzial V
Plan rozwoju szkoly w procesię wdrazania reformy szkolnictwa na lata 2000 2003 ……… 36

Zakończenie ……… 42
Bibliografia ……… 43

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>