Reformy szkolne w polsce po 1989 roku. Analiza pedagogiczna.


Wstęp……….. 6

Rozdzial I
Stan rozwoju oswiaty w Polsce do 1989 r.

1.1 Liczba placówek oswiaty w Polsce ………..8
1.2 Przemiany w oswiacie……….. 11
1.3 Programy oswiaty i wychowania ………..18


Rozdzial II
Zalozenia reformy oswiaty z 1991

2.1 Nowe zalozenia legislacyjne……….. 24
2.2 Organizacja ksztalcenia……….. 29
2.3 Systemy ksztalcenia nauczycieli………..34


Rozdzial III
Zalozenia reformy oswiaty z 1998 roku

3.1 Nowa matura, egzaminy kompetencyjne ………..41
3.2 Nowa organizacja ksztalcenia ………..45
3.3 Ksztalcenie i doskonalenie nauczycieli ………..53


Zakończenie ………..59
Streszczenie……….. 60
Bibliografia……….. 64

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>