Rehabilitacja dziecka z mózgowym porazeniem dzieciecym.


Wstęp……….. 2

Rozdzial I
Mózgowe porazenie dzieciece w świetle literatury tematu

1.1 Ogólna charakterystyka mózgowego porazenia dzieciecego……….. 3
1.2 Skutki mózgowego porazenia dzieciecego ………..6
1.3 Usprawnianie dzieci z porazeniem mózgowym ………..15

Rozdzial II
Metoda NDT Bobath w usprawnianiu dzieci z dzieciecym porazeniem mózgowym

2.1 Zalozenia i cele metody NDT Bobath ………..20
2.2 Koncepcja NDT Bobath wspólczesnie ………..24
2.3 Techniki pracy metoda NDT Bobath ………..26

Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1 Problem badawczy i cel badan ………..35
3.2 Problem glówny i problemy szczególowe ………..36
3.3 Hipoteza glówna i hipotezy szczególowe……….. 37
3.4 Metody, techniki i narzedzia badawcze……….. 37

Rozdzial IV
Wyniki badan wlasnych-analiza przypadku

4.1 Informacje o rodzinie dziecka ………..41
4.2 Informacje o dziecku……….. 41
4.3 Wyniki obserwacji dziecka ………..43
4.4 Wnioski i zalecenia dla rodziców……….. 44

Zakończenie……….. 46
Bibliografia ………..47


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>