REITS – fundusze inwestycyjne w nieruchomościach Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator


Wstęp………….4

1 Fundusze inwestycyjne w Polsce

1.1 Pojęcie fundusze inwestycyjne ………6
1.2 Stan prawny regulujący funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych w Polsce ………….6
1.2.1 Towarzystwo funduszy inwestycyjnych…………. 7
1.2.2 Podmioty działające na zlecenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub funduszu ………….9
1.3 Rodzaje funduszy inwestycyjnych w Polsce ………….13
1.3.1 Fundusze inwestycyjne otwarte…………. 13
1.3.2 Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte ………….13
1.3.3 Fundusze inwestycyjne zamknięte ………….14
1.4 Szczególne konstrukcje oraz typy funduszy inwestycyjnych…………. 15
1.5 Istota funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w nieruchomościach………….. 19
1.6 Podsumowanie…………. 20


2 REITS – amerykańskie fundusze w nieruchomościach

2.1 Wstęp ………….21
2.2 Uwarunkowania prawne funduszy REITS………….. 22
2.3 UPREIT– struktura korporacyjna REITS…………. 23
2.4 Ustawa rma (ang. reit modernization act)…………. 24
2.5 Historia rozwoju REITS ………….26
2.6 Polityka wypłat dywidendy…………. 31
2.7 Polityka zadłużania REITS ………….34
2.8 Fundusze z działalności operacyjnej (ang. fund from operations, ffo) jako źródło wypłaty dywidend………….. 36
2.9 REITS a giełda ………….38
2.10 Oferta publiczna REITS (ang. initial public offerings, ipos)………….. 44
2.11 Analiza inwestycyjna REITS na podstawie cyklów i sektorów nieruchomości………….. 52
2.12 Wskaźniki warunkujące opłacalność inwestycji w REITS………….. 56
2.13 Przyszłość REITS………….. 61
2.14 Podsumowanie…………. 62


3 Uwarunkowania prawne systemu REITS w wybranych krajach europejskich

3.1 System REITS we Francji ………….64
3.1.1 SIICS (fr. société immobilières d’investissement cotès)…………. 64
3.1.2 sCIPS (fr. sociétés civiles de placement immobilier)…………. 68
3.2 Fundusze REITS w Belgii ………….69
3.3 Reżim funduszy REITS w Holandii ………….72
3.4 Podsumowanie ………….74


4 Perspektywy rozwoju funduszy REITS w Polsce.

4.1 Uwarunkowania ekonomiczne………….. 75
4.2 Rynek nieruchomości………….. 78
4.3 Rynek kapitałowy………….. 81
4.4 Charakterystyka rynku funduszy nieruchomości w Polsce…………..84
4.5 Podsumowanie………….. 88


Zakończenie. ………….91
Bibliografia………….. 93
Spis tabel, rysunków i wykresów…………. 97

Oceń